ستاره باران کویر با برگر حرفه ای آفرودی !

تجربه سفری متفاوت همراه با ماشین آفرود شما و یا به همراه ما در ماشین های آفرود لیدر ها میتوانید به کویر زیبای مرنجاب و کویر مصر سر بزنید، این کمپ ها به صورت گروهی برگزار  میگردد وهمراه با ماشین کمپ یک کانتینر برای  طبخ برگر و غذاهای ذغالی زیر ستارگان درخشان آسمان کویر میتوانید …

ستاره باران کویر با برگر حرفه ای آفرودی ! ادامه »